Tellen in het Japans (de basis)

Tellen in het Japans de Basis
Tellen tijdens het rollen

Tellen in het Japans doen we regelmatig bij aikido, bijvoorbeeld bij het rollen. Op den duur leert iedereen ook te tellen in het Japans. Sommige mensen leren het tijdens de les, anderen leren het liever thuis. Daarom hier een overzicht van de telwoorden in het Japans, met wat uitleg.

Tellen in het Japans gaat volgens een systeem wat net als de rest van de Japanse taal vrij simpel en regelmatig is. Toch zijn er enkele cijfers die niet het standaard ritme volgen, deze zie je in de onderstaande tabel onderstreept. Als je meer wilt weten over deze onregelmatigheden, lees dan verder onder de tabel.

Wil je meer weten over de uitspraak? Kijk dan hier.

Kun je niet genoeg krijgen van cijfertjes? Lees dan meer over Japans tellen voor gevorderden.

CijferSpellingUitspraak
1ichiitsj
2ninie
3sansan
4shi / yonshi / yon
5gogoo
6rokurok
7shichi / nanashitsj / nana
8hachihatsj
9 ku / kyuu koe / kyoe
10juujoe
11juu-ichijoe-itsj
12juu-nijoe-ni
13juu-sanjoe-san
14juu-shi / juu-yonjoe-shi / joe-yon
15juu-gojoe-goo
16juu-rokujuu-rok
17juu-shichi / juu-nanajuu-shitsj / juu-nana
18juu-hachijuu-hatsj
19juu-ku / juu-kyuujuu-ku / juu-kyoe
20ni-juuni-joe
21ni-juu-ichini-joe-itsj
30san-juusan-joe
40yon-juuyon-joe
50go-juugo-joe
60roku-juuroku-joe
70nana-juunana-joe
80hachi-juuhatsji-joe
90ku-juuku-joe
100hyakuhya-koe
101hyaku-ichihya-koe-itsj
121hyaku-ni-juu-ichihya-koe-ni-joe-itsj
200ni-hyakuni-hya-koe
300san-byakusan-bya-koe
400yon-hyakuyon-hya-koe
500go-hyakugo-hya-koe
600rop-pyakurop-pya-koe
700nana-hyakunana-hya-koe
800hap-pyakuhap-pya-koe
900ku-hyakuku-hya-koe
1000sensen

Als je goed hebt opgelet zie je dat er twee soorten onregelmatigheden optreden in het telsysteem:

  • De cijfers 4, 7 en 9 hebben twee vertalingen
  • De cijfers 300, 600 en 800 worden net iets anders uitgesproken
Vier, zeven en negen:

Wanneer Japanners kale cijfers tellen (bijvoorbeeld van 1 tot 100) gebruiken zij over het algemeen shi (4), shichi (7) en ku (9). Deze klanken hebben echter ook een andere betekenis in het Japans. shi kan duiden op de dood, shichi op de onderwereld en ku op lijden. Deze telwoorden worden daarom gemeden zodra er iets anders geteld wordt, zoals mensen of bijvoorbeeld auto’s. In dat geval worden de alternatieven yon (4), nana (7) en kyuu (9) gebruikt. Deze telwoorden worden ook gebruikt in combinatie met andere telwoorden, bijvoorbeeld yonjuu voor 40 en nanahyaku voor 700.

300, 600 en 800:

Sommige lettercombinaties leiden in het Japans tot uitzonderingen. Dit verloopt redelijk regelmatig, maar het blijven vuistregels en het gaat dus niet altijd op. Als voorbeeld:

n+hy wordt vaak n+by (sanhyaku wordt sanbyaku)
ku+hy wordt vaak -ppy (roku-hyaku wordt roppyaku)

Deze uitzonderingen komen ook bij andere woorden wel eens voor, maar zijn vooral bij telwoorden duidelijk te zien.