Stages

Aikido stages zijn speciale trainingen met meerdere scholen en verenigingen tegelijk. Stages worden meerdere keren per jaar georganiseerd door heel Nederland. Een stage kan verschillende doelen hebben. Zo kan een stage dienen als verdieping in de eigen stijl, of juist gericht zijn op het leren van andere stijlen en inzichten. Dit alles ter verbreding en verbetering van je eigen aikido. Ook de komst van een gastleraar, bijvoorbeeld uit Japan, kan een reden zijn om een stage te organiseren. Stages zijn bij uitstek de plek om contact te leggen met mensen uit andere verenigingen. 

Aikido Almere Poort

Bij Aikidojo Poort organiseren we regelmatig stages en proberen we regelmatig mee te doen met stages die andere scholen organiseren. Vaak kondigt de leraar het aan als er een stage aankomt bij een andere school, zodat mensen kunnen proberen te carpoolen. De bond waar we zijn aangesloten, Aikido Kenshukai Nederland, organiseert een viertal keer per jaar een stage voor de leden, een deel waarvan gratis.

Aikido stages zijn ontzettend leuk en leerzaam. Over het algemeen zijn stages voor iedereen toegankelijk, ook als je net begonnen bent met trainen. Zeker vanaf 5e kyu word je van harte aangeraden om zoveel mogelijk aikido stages te bezoeken. Twijfel je of je aan een stage kunt deelnemen? Neem dan contact op met je leraar.

Veruit de meeste stages zijn op volwassenen gericht. Voor de jeugd is er het Talentontwikkeling Programma van Aikido Bond Nederland. Dit programma is wat anders opgesteld maar vervult een zelfde rol voor de jeugd als stages voor volwassenen doen.

Kijk hier voor de foto’s van de stages die Aikidojo Poort georganiseerd heeft.

Kijk in de agenda voor de stages in de komende periode.