De Japanse taal (het schrift)

Binnen aikido krijgen we niet snel te maken met het Japanse schrift. We zien het vooral als decoratie op banden en muren. Ook hebben mensen vaak hun naam op hun arm staan. Hoewel het niet belangrijk is het Japanse schrift te kennen vinden veel mensen het wel heel interessant.

Het Japans kent 3 schriften:

  • Kanji
  • Hiragana
  • Katakana
Kanji Aikido Almere
Oud gezegde in kanji

Kanji zijn Chinese karakters, elk karakter heeft een betekenis en een of meerdere mogelijke uitspraken. Kanji hebben een bepaalde volgorde waarin ze geschreven worden (linksboven naar

linksonder, rechtsboven naar rechtsonder). Deze volgorde zorgt ervoor dat een geoefende hand elk karakter zonder moeite kan schrijven, zorgvuldig en gebalanceerd. Het nadeel is dat je wel in je hoofd moet hebben zitten hoe het karakter eruit ziet, en dat is een aardige klus!
Er zijn bijna 2000 karakters die tot de “standaard” behoren. Deze 2000 karakters kun je in de krant tegenkomen. De meeste Japanners zijn in staat deze 2000 te lezen, maar vaak kunnen ze er ongeveer 1500 zelf schrijven. Onder jongeren ligt dit nog lager, aangezien zij vaak de uitspraak intoetsen op hun computer en het goede karakter vervolgens uit een lijstje kiezen.

Kanji hebben vaak meerdere uitspraken en worden vaak samen gebruikt met hiragana. Dit ronde schrift dient ter aanvulling en maakt duidelijk hoe een bepaalde kanji uitgesproken moet worden. Sommige woorden bestaan uit enkel hiragana of enkel kanji. Karakters in het hiragana zijn eigenlijk altijd een medeklinker gevolgd door een klinker. Uitzonderingen zijn de klinkers zelf, en de letter n, die ook op zichzelf voorkomt. Er zijn 46 basis karakters in het hiragana. Daarnaast zijn er nog een aantal combinaties mogelijk voor een verdere variatie in uitspraak.

Katakana Kaart Aikido Almere
Katakana Kaart

Katakana is een wat hoekiger alfabet dan hiragana. Het kent basis karakters voor dezelfde 46 klanken en dezelfde uitgebreidere combinaties. Het katakana wordt vooral gebruikt voor buitenlandse woorden en om ergens nadruk op te leggen. In stripverhalen bijvoorbeeld staan er geregeld geluiden geschreven in katakana. Ook buitenlandse namen worden in katakana geschreven, en dit is dan ook het schrift wat je voornamelijk ziet op de mat bij aikido. Hiernaast zie je een overzicht met de standaard katakana karakters.

Individuele karakters in het hiragana en katakana kennen geen betekenis.